Video Conference London

We are very pleased to announce that Skiptrip has established a partnership with Meeting Rooms London. Our partner offers great services and provides high quality meeting spaces in central London. One of the meeting rooms has been turned into a video conferencing studio, perfect for board meetings, candidate interviews, training sessions or depositions. You can book the room for just an hour or for as long as you need.

The room can be connected to any other type of video conferencing system. If neither party have access to a video conferencing system of their own, Skiptrip can provide public rooms in both ends. Our network covers all major cities in the world. It is also possible to connect through a laptop or even a tablet. This can be a good option if a single individual would like to participate remotely. Would you like to connect more than two parties that can be arranged as well.

When you book a video conference with Skiptrip and Meeting Rooms London we will take care of all technical issues and provide you with great on location service. Before the meeting all connections will be pretested to make sure that your meeting can start on time without delays. Would you like to share a presentation from any end we will test for that as well. When it’s time for your meeting to start we will make the connection for you. As our guest you don’t need to push a single button.

Don’t hesitate to contact us if you have any questions or if you would like a free demonstration!

To check availability and book, go here: Video Conference London.

To learn more about our partner, go here: Meeting Rooms London.

The video conferencing facility is located in Marble Arch Tower, at the western tip of Oxford Street, very easy to access. The nearest underground station is Marble Arch.

 

Upphandlingsunderlag – Videokonferens som tjänst

Avser ditt företag att upphandla videokonferens som tjänst? Då tror vi att du kan ha nytta av vår guide: ”Videokonferens som Tjänst – Vad ingår?”. Dokumentet innehåller 10 utvärderingsfrågor som hjälper dig att förstå vad som ingår i de tjänster du offereras.

Upphandlingsunderlag videokonferens

En tydlig trend på videokonferensmarknaden är att allt fler företag väljer att köpa videokonferens som tjänst. Det innebär att en leverantör får i uppdrag att inte bara installera systemen, utan också ta hand om drift och användarsupport.

Anledningen till att de flesta företag idag vill outsourca videokonferensfunktionen är att de vill undvika de dolda kostnader som är förknippade med att äga, drifta och ge support på egen hårdvara. Exempel på dolda kostnader är belastning på den interna supportfunktionen, förlorad tid för mötesdeltagare vid trassel samt – värst av allt – underutnyttjande. Många företag har underskattat användarnas behov av support, vilket fått till följd att användandet har blivit mycket lägre än vad man hade hoppats, vilket i praktiken innebär att tänkta besparingar och vinster uteblivit.

Eftersom allt färre företag vill investera i enbart hårdvara erbjuder i princip alla leverantörer idag videokonferens som tjänst. För den som ska upphandla tjänsten kan det dock vara svårt att förstå vad som verkligen ingår. För att slippa de dolda kostnaderna räcker det inte med att leverantören avlastar den interna supporten. Leverantören måste också tillse att tjänsten är så användarvänlig och tillförlitlig att behovet av support minimeras. När behovet väl uppstår måste supporten kunna agera effektivt trots att de verkar på distans. Bara så kan en hög nyttjandegrad uppnås.

Att utvärdera de tekniska egenskaperna hos själva videokonferenssystemet är relativt enkelt, men faktiskt mindre viktigt om du köper videokonferens som tjänst. Det centrala är istället att utvärdera tjänsteinnehållet. Har man inte har erfarenhet av videomöteslösningar sedan tidigare kan det svårt att veta vilka frågor som är relevanta att ställa. Av denna anledning har Skiptrip tagit fram guiden ”Videokonferens som Tjänst – Vad ingår?”.

Dokumentet tar upp 10 utvärderingsfrågor som en beställare av videokonferens som tjänst bör diskutera med potentiella leverantörer. Guiden listar även de vanligaste felkällorna vid videomöten. Nog vore det intressant att höra hur din tänkta leverantör hanterar dessa – innan ni skriver på ett avtal!

Tanken är att dokumentet ska kunna användas som en del i ett upphandlingsunderlag för videokonferens som tjänst.

Beställ guiden gratis här: Upphandlingsunderlag för videokonferens som tjänst.

Inredning för videokonferens – Nytt funktionsskåp!

Nu har vi gjort vår första installation med Skiptrips nya funktionsskåp. Att det är viktigt att skydda utrustningen i ett skåp är nog något de flesta videokonferenstekniker skulle skriva under på. Genom att skydda tekniken elimineras många av de vanligaste felkällorna vid videomöten. Ett bra funktionsskåp medför således en förbättrad tillförlitlighet.

Funktionsskåp för videokonferens

Skiptrip Station Medium 

Med Skiptrips lösning blir det dessutom möjligt att göra en installation som ser inbjudande ut, något som är betydligt viktigare än många först tror. Idag ser de flesta installationer av videokonferenssystem ganska hemska ut. Kablar går kors och tvärs, det ligger tre, fyra eller fler fjärrkontroller på bordet och i mitten ligger en mikrofon, ofta övertäckt av en inplastad manual. En sådan miljö avskräcker många människor från att använda videomöten. En dålig installation skapar en onödig barriär, medan en prydlig installation väcker användarnas nyfikenhet.

Kontrollpanel i form av peksskärm, kablar dras underifrån.

Kontrollpanel i form av pekskärm, kablar dras underifrån.

Med en fullödig Skiptrip Station finns ingen fjärrkontroll, istället placeras en pekskärm på mötesbordet. Härifrån kan videomöten bokas, startas och avslutas, ljudet kan justeras och användaren kan välja mellan fördefinierade kameravinklar. Vill man visa en presentation ansluter man sin dator till uttag i kontrollpanelen.

Mikrofonen hängs från taket. Det finns då ingen risk att någon av misstag täcker över den. Men än viktigare är att ljud från bordet inte förmedlas in i mikrofonen, t ex när någon knackar med en penna i bordskivan.

All övrig utrustning placeras i funktionsskåpen (med undantag för vår supportkamera). Storleken på Skiptrips nya funktionsskåp anpassas till vald skärmstorlek, allt från 42” till 65” går att få. Vilken storlek som är bäst avgörs av att flertal faktorer, såsom rummet storlek, antalet skärmar som ska användas, samt antalet personer som ska rymmas i bild hos de vanligaste motparterna.

Den största skillnaden mellan Skiptrips gamla och nya funktionsskåp är att det nya skåpet är betydligt mindre. Det nya skåpet hängs på väggen och är därmed i de flesta fall lättare att installera i ett redan möblerat rum. I det fall systemet ska placeras mot en glasvägg kan istället vårt stående golvskåp fungera bättre.

Här kan du läsa mer om inredning för videokonferens.

 

FNs Klimatpanel gästar Skiptrip

I veckan som gick fick vi förtroendet att ansluta en deltagare i Stockholm till ett seminarium i Helsingfors som arrangerades av Finlands Utrikesdepartement. Vår gäst var ingen mindre än Rajendra Kumar Pachauri, ordförande för FNs Klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, förkortat IPCC).

Videomöte åt IPCC

 

Med tanke på att FNs klimatpanel har som syfte att kartlägga och motverka negativ klimatförändring så är det extra kul att vi kunde hjälpa dem att spara in en flygresa. Så här säger Rajendra Kumar Pachauri själv:

“We need to be better at finding alternatives to traveling. Skiptrip provided me with an excellent solution!”

IPCC tilldelades Nobels Fredspris 2007 tillsammans med Al Gore med motiveringen: “…för deras insatser för att skapa och sprida kunskap om människans påverkan på klimatet, och att kartlägga vilka åtgärder som är nödvändiga för att motverka denna påverkan.”

En effektiv åtgärd för att minska miljöpåverkande utsläpp är förstås att öka användningen av videomöten. Som en bonus så sparar man även både tid och pengar. Tack vare Skiptrips publika rum för videokonferens behöver varken du eller din motpart ha tillgång till egna videokonferenssystem – alla kan boka videomöten, mot vem som helst, var som helst. Det gillar Rajendra Kumar Pachauri.

Här kan du läsa mer om våra publika rum för videomöten som du kan hyra per timme.

Videomöten mellan egna kontor

Företag som har ett regelbundet behov av videomöten kan få Skiptrips videokonferenssystem installerade direkt i sina egna lokaler. Nyligen har vi avslutat installationer på sex kontor åt en ny kund. Nedan en fin bild ifrån Borås.

videokonferenssystem Skiptrip

Skiptrip Station Medium i ett företags konferensrum

Kunden valde att installera Skiptrip Station Medium med två mötesskärmar. Den högra skärmen används för video medan den vänstra används för presentationer. Den undre skärmen är en kontrollpanel genom vilken deltagarna kan styra vissa mötesfunktioner. Ljusrampen ovanför skärmarna är till för att bilden ska bli extra bra. (Läs mer om hur du får en bra möteskvalitet här.) Lösningen innehåller alltid ett boknings- och styrsystem som gör att bokade möten startar upp automatiskt, utan att deltagarna behöver trycka på en enda knapp.

Målet är alltid att videomöten ska bli en naturlig mötesform hos våra kunder. För att uppnå detta krävs att lösningen är 1) användarvänlig 2) mycket tilllförlitlig, samt 3) att användarna erbjuds effektiv support. Skiptrips uppfattning är att det inte är möjligt att som leverantör svara upp mot dessa kriterier med ett fristående videokonferenssystem. Det är därför vi har utvecklat Skiptrip Station, där ett videokonferensystem från LifeSize har kompletterats med både hård- och mjukvara.

Nu ser vi fram emot att få se ett ordentligt bokningstryck på de nya stationerna!

Videomöten i Bryssel

Nu är vårt rum i Bryssel redo att bokas! Rummet finns på Radisson Blu EU Hotel, mitt i EU-kvarteren. Rummet ligger i markplan och när gardinerna är isärdragna kan vi vinka till passerande flanörer och portföljbärare.Videokonferens Bryssel

Första mötet blev mot Abu Dahbi, där hade deltagarna tillgång till ett eget videokonferenssystem som vi kopplad upp emot. Imorgon arrangerar vi ett trepartsmöte med deltagare i Bryssel, London och Boston. Vi hoppas förstås mycket på att statstjänstemän och EU-lobbyister ska upptäcka möjligheten att koppla ihop våra rum i Stockholm och Bryssel. Bägge rummen kan bokas en timme för 2.250 kr! Då ingår rum, teknik, uppkoppling och support, liksom kaffe, te och mineralvatten för samtliga deltagare. Och vi kan lova att mötesupplevelsen kommer mycket nära ett fysiskt möte. Vi ordnar gärna en demonstration!

Läs mer om vårt videokonferensrum i Bryssel.

Glada kunder – glad personal!

Videmötessupport i toppklass!

 

Idag fick vi ett blommogram till kontoret. En nöjd kund skickade ett helt olivträd till vår  driftschef Reza Neshat som tack för hans tjänster. Vår kund skriver att Rezas “servicekänsla är outstanding”. Vi kollegor kan bara hålla med! Mycket få personer kan kombinera hög teknisk kompetens med sann servicekänsla på samma sätt som Reza.